Transition Year History / Stair na hIdirbhliana

Posted in | Posted by: | Tagged: | Leave a reply

Transition Year History builds on the interest and enthusiasm for History acquired at Junior Cert level. These lessons focus on evaluating sources and making arguments from evidence and each week includes a class debate. Transition Year students have the opportunity to debate with other students across the country and beyond.

 

Tógann Stair na hIdirbhliana ar an suim agus an díograis a fhaigheann daltaí ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh. Sna ceachtanna seo, tá béim ar foinsí a mheasúnú agus argóint a dhéanamh ó fhianaise, agus bíonn díospóireacht ranga san áireamh gach seachtain. Tá bua ag daltaí na hIdirbhliana díospóireacht a dhéanamh le daltaí eile ar fud na tíre agus thar lear.

 

English to Irish translation of key words