DÉ NIEUWE MANIER OM
CONFLICTEN TE BESTUDEREN

Wees niet bang van concurrerende verhalen: zoek ze op, leg ze naast elkaar, daag je leerlingen uit om zich in beide onder te dompelen én hun eigen oordeel te vormen. Parallel Histories biedt een nieuwe manier om de geschiedenis van conflicten te bestuderen - geschiedenis die nog steeds controversieel en relevant is. Onze onderwijsmethode daagt studenten uit om bronmateriaal te onderzoeken en alternatieve interpretaties te bespreken, vooraleer ze hun eigen mening vormen. Dit zijn vaardigheden die jongeren niet alleen helpen bij het studeren van geschiedenis, maar bereidt hen voor om actieve burgers te worden in gezonde pluralistische democratieën.

Als je opmerkingen of vragen hebt, stuur dan een e-mail naar dit adres: stefanie@parallelhistories.org.uk