Treffen de Joodse gewapende groeperingen schuld aan het vluchtelingenprobleem dat ontstond in 1948 in Palestina?

Posted in | Posted by: | Tagged: | Leave a reply

Toen de Britten het mandaatgebied Palestina verlieten in 1947 braken er gewapende conflicten uit tussen de plaatselijke Arabische en Joodse bevolking. Tegen het einde van deze oorlog was meer dan de helft van de Arabische bevolking hun huizen ontvlucht, om nooit meer terug te keren. Zijn de Joodse gewapende krachten verantwoordelijk voor het ontstaan van deze Palestijnse vluchtelingenstroom?  Of ligt de verantwoordelijkheid bij het Arabische leiderschap die tijdens de opstart van het conflict, de burgers aanmoedigde het gebied te verlaten.

 

Met dank aan