Israël-Palestina
conflict

Hieronder vindt u een lessenreeks over het Israëlisch en Palestijns conflict. De geschiedenis wordt verteld als twee concurrerende verhalen: een Joods/Israelisch en een Arabisch/Palestijns.

Elke lessenreeks heeft een inleidende video met beide verhaallijnen, om u te helpen de klas voor te bereiden. Deze verhaallijnen zijn opgebouwd a.d. h. v. bronnen die de leerlingen digitaal (met
verdere links in de video) of op papier (pdf) verder kunnen verkennen. Een voorstel tot lesopbouw werd tevens toegevoegd in pdf.

Binnenkort meer lessen

Israël-Palestina: Week 1

Israel – Palestina: een lange geschiedenis…

Deze video richt zich tot leerlingen en leerkrachten die willen kennismaken met de geschiedenis van de regio op lange termijn perspectief. We tonen deze verhaallijn gezien vanuit de Israëlische en de Palestijnse bril.

Video

PDF of Sources

PPTX Lesson Plan

Israël-Palestina: Week 2

Treffen de Joodse gewapende groeperingen schuld aan het vluchtelingenprobleem dat ontstond in 1948 in Palestina?

Toen de Britten het mandaatgebied Palestina verlieten in 1947 braken er gewapende conflicten uit tussen de plaatselijke Arabische en Joodse bevolking. Tegen het einde van deze oorlog was meer dan de helft van de Arabische bevolking hun huizen ontvlucht, om nooit meer terug te keren. Zijn de Joodse gewapende krachten verantwoordelijk voor het ontstaan van deze Palestijnse vluchtelingenstroom?  Of ligt de verantwoordelijkheid bij het Arabische leiderschap die tijdens de opstart van het conflict, de burgers aanmoedigde het gebied te verlaten.

 

Met dank aan

 

 

Login or Sign Up to view all our free resources.